Gå tilbage

Jura i kvote 2: Sådan kommer du ind!

Drømmer du om at blive jurist eller advokat, kræver det, at du kommer ind på og består jura-studiet. Men adgangskravet er højt! Du skal minimum have 8,7 i snit for at komme ind på et dansk universitet og læse jura. Rækker dit gennemsnit ikke helt, kan vi give dig de bedste forudsætninger for at komme ind på kvote 2. Læs mere om, hvad det kræver – og hvordan du forbedrer dine muligheder hos os.

Hos Mimer tror vi på, at alle kan komme ind på deres drømmestudie, selv om deres gennemsnit ikke var højt nok efter gymnasiet. Det gælder også dig, der kunne komme ind på kvote 1 på jurastudiet på enten København, Aarhus, Aalborg eller Syddansk Universitet.

Alle 4 universiteter tilbyder jura-studiet. Men gennemsnittet ligger i den absolut høje ende. Så for at komme direkte ind på kvote 1 med din studenter- eller HF-eksamen, skulle dit gennemsnit i 2021 ligge på mellem 8,7 og 9,2.

Hvad kræver det at komme ind på jura på kvote 1

For at kunne komme direkte ind på jurastudiet som kvote 1-studerende skal du ud over det nødvendige

karaktergennemsnit, have gennemført

- Dansk på A-niveau

- Engelsk på B-niveau

- Historie, Idéhistorie, Samfundsfag eller Samtidshistorie på B-niveau

på en ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau.

Sådan kommer du ind på jura på kvote 2

Rækker dit gennemsnit ikke til at komme direkte ind på jura-studiet på kvote 1, har du mulighed for at søge ind på kvote 2 til marts året efter. Eller hvornår du nu har samlet de nødvendige erhvervs- eller uddannelsesmæssige erfaringer. For at komme ind på kvote 2 skal du opfylde de samme faglige krav som kvote 1-studerende, på nær karakterkravet, samt typisk enten:

- Dokumentere opnåede erhvervs- og studieerfaringer

- Deltage i et mundtligt eller skriftligt interview

- Deltage i tests af dit faglige og studiemæssige niveau

De supplerende test, interviews eller dokumenterede erfaringer bruger universiteterne til at vurdere, om du har:

- den rette tilgang til et videregående akademisk studie

- de rigtige faglige færdigheder og kompetencer til studiet

- en god faglig motivation og interesse i lovgivning og jura

- et godt kendskab til uddannelsens fag og fagområde

- de fornødne evner til at praktisere det, du har lært.

Sidstnævnte punkt handler om, hvorvidt du er god til at formidle og argumentere på et sagligt og fagligt funderet grundlag. Det kan nemlig få stor betydning, hvis du bruger uddannelsen til at blive advokat. Eller skal indgå i juridiske diskussioner eller udsende juridisk funderede skrivelser som jurist.

Endelig spiller dit gennemsnit fra din gymnasiale uddannelse ind. Samt hvilke erhvervserfaringer samt eventuelle suppleringskurser og andre relevante uddannelser du har taget, siden du blev færdig med gymnasiet, HF eller en anden adgangsgivende uddannelse. Det skal du kunne dokumentere ved hjælp af bilag, som f.eks. eksamensbeviser eller udtalelser fra arbejdsgivere.

Forskellige kvote 2-krav på de enkelte universiteter

De 4 universiteter herhjemme, som udbyder jurastudiet, har hver deres krav til at blive optaget som kvote 2. Forskellen på de forskellige universiteter ligger i, hvorvidt de anvender enten en interview-, test- eller dokumentationsbaseret vurdering af ansøgerne.

Jura på KU med kvote 2

På Københavns Universitet skal du:

- Opfylde de samme adgangskrav til jura-studiet som kvote 1-studerende, undtaget kravet om et karaktergennemsnit på minimum 6,0

- Deltage i et mundtligt eller skriftligt interview, der viser, om du har andre kvalifikationer, der svarer til minimumskarakterkravet på 6,0

Den samlede vurdering af disse ting afgør, om du kan blive optaget på kvote 2 på jurastudiet på KU.

Jura på AU med kvote 2

På Aarhus Universitet skal du opfylde de samme adgangskrav som kvote 1-studerende, på nær et krav om minimum 6,0 i gennemsnit.

Derudover ser Aarhus Universitet på:

- karaktergennemsnittet af de gymnasiefag som kræves for at blive optaget på jura

- andre relevante kvalifikationer, som du kan dokumentere med skriftlige bilag

De andre relevante kvalifikationer kan både være uddannelser færdiggjort efter gymnasiet samt relevant erhvervserfaring fra et fuldtidsjob. Begge dele skal ligge inden for det forudgående år før ansøgningsfristens afslutning d. 15. marts.

Jura på AAU med kvote 2

På Aalborg Universitet skal du ligesom på de andre universiteter opfylde kravene fra de adgangsgivende uddannelser, på nær karaktergennemsnittet.

Derudover lægger Aalborg Universitet vægt på:

- Karaktergennemsnittet i de adgangsgivende fag

- Andre relevante uddannelser eller erhvervsarbejde på fuld tid

Relevante uddannelser skal også her være gennemført, før du kan søge ind på kvote 2. Samtidig skal både dit relevante fuldtidsarbejde og afsluttede uddannelser ligge inden for de forudgående 12 måneder før ansøgningsfristen d. 15. marts.

Jura på kvote 2 på SDU

På Syddansk Universitet skal du opfylde de samme krav om adgangsgivende fag på gymnasiet, bortset fra at du ikke behøver et karaktergennemsnit på minimum 7,0, når du søger ind på kvote 2.

Derudover skal du bestå:

den såkaldte uniTEST, som er en multiple choice-test, der vurderer din studieegnethed

en eller flere fagspecifikke tests, der demonstrerer din faglige viden, dine færdigheder samt mål og motivation med uddannelsen

Det samlede resultat af test og karakterer afgør, hvorvidt SDU optager dig på jurastudiet på kvote 2.

Kun 10 % af pladserne går til kvote 2

Det vil altså sige, at du ud over de almindelige adgangsgivende krav til uddannelsen, på nær karaktergennemsnittet, også skal opfylde en lang række andre krav, som kvote 1-studeringen ikke bliver

holdt op imod. Samtidig er det kun 10 % af studiepladserne på jura på KU, der bliver tildelt kvote 2-studerende. Det betyder, at det reelt set er en hel del sværere at komme ind på kvote 2 end via kvote 1. Det er dér, vi kan hjælpe dig!

Vi giver dig de bedste muligheder for at komme ind på kvote 2

Hos Mimer er vi klar til at optimere dine chancer for at komme ind på kvote 2 på jurastudiet. Gennem årene har vi hjulpet mere end 1000 studenter med at komme ind på nogle af de vanskeligste og

mest præstigefyldte videregående uddannelser herhjemme. Ud over jura, drejer det sig om medicin, psykologi, politik og en lang række højtprofilerede erhvervsuddannelser ved bl.a. CBS og universiteterne.

Kom nemt i gang
Hos os er det let at komme i gang med at øge dine muligheder for at komme ind på jura-studiet på kvote 2:

1. Vælg hjælp til den form for test eller interview, som det enkelte universitet anvender

2. Få personlig hjælp fra vores konsulenter, der har et indgående kendskab til jura-studiet

3. Få større chance for at komme ind! Over 70 % af vores kunder kommer ind på kvote 2!

Alle vores konsulenter er professionelle, dedikerede og brænder efter at gøre en forskel for netop dig. De ved præcis, hvad det er, de enkelte universiteter lægger vægt på, når de vurderer de studerende.

Du bliver bedre end gennemsnittet

Vores succesrate er dobbelt så stor som landsgennemsnittet. Så selvom det er svært at komme ind på kvote 2 på jurastudiet, har du en meget større chance for at få opfyldt ønsket om dit drømmestudie, når du har os til at hjælpe dig.

Så vælg den måde, vi bedst kan hjælpe dig til at komme ind på drømmestudiet, og få opfyldt dine drømme om en fremtidig karriere som jurist eller advokat.

Din fremtid starter lige her!