Gå tilbage

Jordemoder i kvote 2: Sådan kommer du ind!

Ønsker du at tage imod nye verdensborgere og give dem den bedste start på livet? Men rakte dit gennemsnit fra gymnasiet ikke til at komme ind på jordemoderstudiet? Så kan jordemoder på kvote 2 blive vejen til en plads på dit drømmestudie. Det stiller lidt større krav til dig, men giver dig mulighed for at få den fremtid, som du drømmer om. Læs med, og se, hvordan du kommer ind som jordemoder på kvote 2.

Alle kan få en plads på deres drømmestudie, selvom deres gennemsnit fra gymnasiet ikke var højt nok. For med en kvote 2-ansøgning får du alligevel mulighed for at komme ind på jordemoderuddannelsen ved at bringe nogle andre kvaliteter end dine karakterer i spil.

Det gør det lidt sværere at blive optaget, fordi du bliver bedømt på andet end bare dit gennemsnit. I stedet spiller faktorer som både erhvervserfaring, modenhed, studieparathed, din viden om studiet og dine fremtidsdrømme inden for faget en vigtig rolle. 

Men med den rette hjælp til både at skrive en motiveret ansøgning og opkvalificere din viden om studiet, står du stærkere, når din ansøgning skal bedømmes.

Det kan vi hjælpe dig med her på Letmimer.com. 

Sidste år kom over 60 % af vores kursister ind på deres kvote 2-uddannelse. Så med hjælp fra os får du de bedste forudsætninger for alligevel at få opfyldt din drøm om at spille en afgørende rolle i de intense timer før, under og efter en fødsel.  

Hvad kræver det at komme ind som jordemoder på kvote 2?

Karaktergennemsnittet til jordemoderuddannelsen har ligget på lige omkring eller lidt over 10 i efterhånden flere år. Det gør jordemoderuddannelsen til et af de svære studier at komme ind på direkte efter gymnasiet.

Men heldigvis er der også andre måder at komme ind på uddannelsen på gennem den særlige kvote 2-ordning. Her skal du stadig leve op til de samme faglige krav som de studerende, der er kommet ind på kvote 1. Men ud over dit gennemsnit tæller også erhvervs- og andre uddannelsesmæssige erfaringer med.

Så har du bestået en gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med kemi på C-niveau eller bioteknologi eller biologi på A-niveau og har en uddannelse som 

 • Ambulancebehandler
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
 • Hospitalsteknisk assistent
 • Redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
 • Tandklinikassistent
 • Social- og sundhedsuddannelsen
 • Veterinærsygeplejerske
  har du mulighed for at søge ind på Kvote 2.

Andre relevante erfaringer

Derudover foretages der en helhedsvurdering af hele din gymnasiale uddannelse, hvor der især lægges vægt på, at du har bestået engelsk på niveau B og samfundsfag og psykologi på niveau C.

Endelig tæller studierelevant eller almindelig erhvervserfaring af minimum 6 måneders varighed med, ligesom højskole- og udenlandsophold på minimum 3 måneder også kan medtages i vurderingen.

Studierelevant arbejde kan f.eks. være:

 • Personlig handicaphjælper
 • Medhjælper i handicaphjem
 • Pædagogmedhjælper i vuggestue/børnehave/børnehjem
 • Kommunalt ansat hjemmehjælper
 • Kommunalt ansat dagplejemorSygehjælper
 • Social- og sundhedshjælper/-assistent
 • Plejehjemsassistent
  Endelig kan relevant frivilligt arbejde, andre studierelevante aktiviteter eller udenlandsarbejde også tælle med i vurderingen.

Gennemsnittet spiller stadig en rolle

Dit gennemsnit fra gymnasiet spiller dog stadig en rolle i den sidste ende. Står uddannelsesudvalget med to kandidater med nøjagtigt de samme faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer, vil de stadig vælge den kandidat, der har det højeste gennemsnit. 

Så som du kan se, er der mange veje ind på jordemoderuddannelsen på kvote 2.

Sådan søger du om at blive jordemoder på kvote 2

For at komme i betragtning til en plads på kvote 2 skal du indsende en motiveret ansøgning senest d. 15. marts. 

I ansøgningen skal du begrunde, hvorfor uddannelsesudvalget skal tildele en af de forholdsvis få kvote 2-pladser til dig. 

Det gør du dels ved at fremhæve den erhvervs- og anden studierelevante erfaring, du har, som du kan dokumentere. Samt ved at overbevise uddannelsesudvalget om, at du har en grundig viden om både uddannelsen og fagområdet samt drømmer om en fremtidig karriere som jordemoder. Endelig er det også vigtigt, at du får demonstreret, at du er moden og studieparat.

Jo bedre din ansøgning slår ud på alle disse parametre, jo større velvilje vil uddannelsesudvalget have over for din ansøgning. For deres mål er jo at finde de kvote 2-studerende, der vil udnytte deres studieplads, og hvor der er en lav risiko for, at de dropper ud undervejs. Eller finder en karriere inden for et andet fagområde efter uddannelsen.

Få hjælp til at komme ind på jordemoderuddannelsen på kvote 2

Synes du, det lyder svært at skulle skrive en ansøgning for at komme i betragtning til at komme ind på jordemoderuddannelsen på kvote 2.

Så kan vi hjælpe dig med at skrive en motiveret ansøgning. Sammen med din personlige konsulent får du hjælp til at skrive en ansøgning, som virker overbevisende og giver dig de bedste chancer for at komme ind på dit drømmestudie.

Så kan du blive jordemoder, sådan som du altid har drømt om. Også selvom du ikke fik et gennemsnit, der var højt nok på gymnasiet.